עבודות בחומר 2015-2018

25X19X8 ,לעוף , 2018, יציקת חומר