ציורים 2016-2018

30x40 , 2016, שמן על בד

30x40 , 2016, שמן על בד

30x40 , 2016, שמן על בד

78x93 ,תהפוכות, 2016, שמן על בד

30x30 , 2016, שמן על נייר

30x30 , 2016, שמן על נייר

50x70 , 2016, שמן על בד

75x75 , 2016, שמן על בד

75x75 , 2016, שמן על בד

30x40 , 2016, שמן על בד